Panorama - 3/2023

Zprávy ze Slatiny

Ceremoniál soutěže Zlatý erb 2023

V pondělí 24. dubna 2023 se uskutečnil ve Velkém společenském sále SOUE, v Plzni slavnostní ceremoniál soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky měst a obcí Plzeňského kraje. Pozvánku na tuto akci obdržela také naše obec a to znamenalo, že jsme mezi prvními třemi obcemi I. typu. Bohužel se této akce, vzhledem ke svému pracovnímu vytížení, nemohl zúčastnit správce webových stránek Petr Vápeník z Prahy, ale určitě na dálku držel palce. Nic nejde naplánovat a tak i cesta na tuto akci byla poněkud hektická. Dopoledne se Slatina loučila s paní Blaženou Průchovou, která provozovala mnoho let hospodu ve Slatině. A tak jsme do Plzně odjížděly společně se Zdenou Kornhäuserovou s tím, že jedeme pozdě. A to jsme netušily, že bude tento ceremoniál patřit právě Slatině. První ocenění, I. místo za nejlepší webové stránky v krajském kole 2023, bylo pro nás nečekané. V této kategorii je to pro Slatinu již šesté ocenění. Ještě větší překvapení nás ale čekalo při vyhlašování „Ceny veřejnosti“, kterou jsme také vyhráli. Znamená to pro naši obec nejen zviditelnění, ale také finanční přínos 30.000,- Kč, který využijeme na pořízení nové tiskárny a počítačového vybavení včetně tonerů. Děkujeme Petrovi Vápeníkovi, který naše webové stránky spravuje. Je to především ocenění jeho dobře odvedené práce. 

Fotbalový turnaj

V sobotu 15. května 2023 se slatinští hasiči zúčastnili fotbalového klání v Kadově. V konkurenci celkem pěti mužstev zvítězili. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Lukáš Chaloupka a útočníkem Marek Hájek.

Hasičská soutěž

22. května 2023 se za hezkého slunného odpoledne konala Okrsková hasičská soutěž ve Velkém Boru. Slatina postavila mužstva dětí, žen, mužů a veteránů. V celkových výsledcích bylo mužstvo dětí na prvním místě, žen na druhém a mužstvo mužů obsadilo místo třetí. Všem, kdo pomáhal s organizací, trénováním a účastníkům bojů děkujeme za reprezentaci Slatiny.

Dotační tituly

Koncem května začala firma STAFIS-KT s.r.o. Pačejov s výměnou oken a opravou fasády obecního úřadu v areálu zahrady. Dotace Plzeňského kraje byla přijata ve výši 280.000,- Kč. Po dokončení této akce bude firma opravovat místní kapličku, kde máme zažádáno o dotaci od MZE Praha ve výši 142 829 Kč. Podle informací nám bude tato částka schválena. Dále Zastupitelstvo Plzeňského kraje na jednání dne 3. 4. 2023 schválilo dotaci „Územní plán obce Slatina“ a to v plné výši 139.000,- Kč. U územního plánu čekáme na souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí. Ten nesouhlasil se zaslaným návrhem ÚP a to z hlediska zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu. 

Další schválená dotace je „Oprava komunikací ve Slatině“ ve výši 100.000,- Kč. Poslední dotace, o kterou žádáme, je na financování pojízdné prodejny. Zde můžeme nárokovat až 90 %, což je v našem případě 13.000,- Kč. Odložena byla žádost na údržbu podlah v malých skladech a výměna oken. O tuto dotaci budeme žádat až v roce 2024.

Zpracovala: Marie Šolcová