Text prodejní listiny biskupa pražského Tobiáše z Bechyně z roku 1284

"My biskup Tobiáš z Boží milosti, biskup pražský, chceme dát na vědomí všem místům nyní určených pro spisy, že my část pozemku našeho biskupství, kteráž jsou rozdělena na různých místech, na různé menší díly, chtějíce provésti zlepšení po souhlasu vážených mužů, pánů představených, mistra děkana a sboru naší pražské kapituly, milých našich spolubratří, některé pozemky našeho biskupství ve vsi Slatině ve třech lánech a ve vsi Na poli, rozorané na dvě venkovské kurie, za stosedmdesát hřiven stříbra, vznešenému muži panu Bohuslavovi, purkrabímu na Zvíkově, prodali jsme s věcným právem dědickým, za níž totiž částku peněz, užitečnější majetek nám i církvi naší, podle úsudku uvážili jsme jako stejně hodnotný.

Na dosvědčení tohoto našeho prodeje a jako trvalý doklad, vydáme slavnému panu Bohuslavovi listinu opatřenou pečetí jak naší, tak představeného naší kapituly."