Panorama - 6/2019

Obec Slatina a její akce 

Účast v soutěži „Zlatý erb 2019“ – vyhlašování vítězů 14.března 2019

Obec Slatina se přihlásila do soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky obce, kterou vyhlašuje Plzeňský kraj. Minulé dva ročníky jsme se umístili na první příčce a ne jinak tomu bylo i letos. Je příjemné slyšet název své obce mezi oceněnými před plným sálem zastupitelstva Plzeňského kraje. Starostka obce poděkovala za ocenění a krátce představila Slatinu. Právě poutavé webové stránky mohou naši obec nejlépe přiblížit návštěvníkům. Zásluhu na tomto ocenění má především náš webmaster pan Petr Vápeník z Prahy, kterému patří naše poděkování. V naší obci vyrůstal jako dítě, hrál fotbal v nedalekých Svéradicích a má zde přátele. Za první místo obdržela obec Slatina finanční částku ve výši 30.000,- Kč. Určitě budeme dále naše stránky vylepšovat tak, aby obsahovaly co nejvíce užitečných informací pro občany obce i návštěvníky Slatiny.

Oslava MDŽ dne 9. března 2019

Na sobotu 9. března 2019 připravil  Sbor dobrovolných hasičů Slatina, za přispění Obce Slatina, již tradiční oslavu „Mezinárodního dne žen“. K tanci a poslechu hrál Jenda Bend, pro všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení a každá žena  dostala květinu. Hasiči připravili také tombolu, při které jsme se všichni dobře bavili. Velká účast svědčila o tom, že tato akce má dobré jméno. Setkávají se zde  nejen místní obyvatelé, ale i ti, kteří ze Slatiny pocházejí, a naši chalupáři. Určitě i na letošní oslavu se bude v dobrém vzpomínat a Sboru dobrovolných hasičů Slatina patří poděkování.

Beseda pro občany na téma „Pravidla silničního provozu“ dne 19. března 2019

Dne 19. března 2019 jsme si do naší obce pozvali na besedu s tématem „Pravidla silničního provozu“ pana Pavla Houdka z Horažďovic. Akce měla dobrou účast a potěšila nás i přítomnost hostů z vedlejších Dobrotic. Pan Pavel Houdek nejen poutavě vyprávěl, ale především promítal situace, které mohou nastat v silničním provozu. Vzhledem k tomu, že se akce líbila, pozveme přednášejícího na další besedu, neboť nebyla všechna témata vyčerpána a tato problematika je stále aktuální.

Úklid obce 6. dubna 2019

Také naše obec se zapojila do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019“. Poděkování patří všem, kteří se do této akce zúčastnili. Uklidil se prostor kolem hasičárny, pomocí techniky VOD Svéradice ořezaly větve stromů, aby nepoškodily střechy, a uklidil se park u nádrže. U Topolu se vysekaly stromy, aby bylo vidět při vjíždění na hlavní silnici a odbočování do Slatiny. Dále byl uklizen sklad v prostorách obecního úřadu. Za jednu sobotu však není možné zvládnout vše. Určitě je ještě hodně míst, které je třeba projít, ale je na každém z nás, zda to vidí a má snahu pomoci.  

Velikonoce ve Slatině

O velikonočních svátcích, tak jak je tomu již ve Slatině zvykem, chodily děti od čtvrtka do soboty řehtat. Tento zvyk pochází z doby, kdy po vzoru apoštolů, kteří nocovali s Ježíšem a hlídali jej, spali společně s řechtači. Děti začínaly vždy modlitbou u místní kapličky a pokračovaly ke křížku na návsi, za vsí a křížku u Pána Ježíše u Šimonů. Odměnou jim byly v sobotu dobroty, vajíčka a  finanční odměna. Počasí bylo tentokráte téměř letní a tak byly děti za dvě hodiny obcházení unavené, ale šťastné. Opět je to o kamarádství, navázání nových přátelství a tradic v obci.

Pozvánka na „Slatinské léto“

Protože další číslo „Panoramy“ vyjde až po konání výše uvedené akce, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na druhý ročník „Slatinského léta“ v sobotu 3. srpna 2019.  V odpoledních hodinách bude hrát kapela „Solovačka“, připravena bude tombola a hry pro děti. Večer zahraje Jenda Bend. Tentokráte Vás přivítáme v prostorách bývalé školní zahrady obecního úřadu.  

Zapsala: Marie Šolcová