Hlášení místního rozhlasu - 6. a 8. 6. 2020

Vážení občané,

zveme Vás na 9. zasedání Zastupitelstva, které se bude konat v pondělí 8. června 2020 od 19:00 hodin. Program je zveřejněn na úřední desce a dálkovým způsobem na stránkách Obce Slatina.

Dále jsou na úřední desce zveřejněny informace, jak třídit odpad vznikající v domácnostech a při stavebních úpravách. Žádáme Vás o třídění odpadu tak, aby ve Vašich popelnicích, nebo pytlích s označením odpadové firmy, nebylo nic co patří do papíru, plastu, skla, železa nebo do sběrného dvora. Máte k dispozici sběrné tašky, obec platí poplatek ve výši 34 tisíc sběrnému dvoru a počet 13 kontejnerů na odpad v obci by měl být dostačující.  Do popelnice nedávejte trávu z Vašich zahrad, ta patří do kompostéru nebo ji ukládejte do kontejneru Na Drahách.

Od 1. července 2020 bude firma Marius Pedersen a.s. odpad v popelnicích vážit a podle toho se rozhodneme, jaká varianta bude pro naši obec lepší. Nechceme navyšovat poplatek za odpady Vám občanům, ale také máme povinnost hospodařit s prostředky obce hospodárně.

Na obecním úřadě si vyzvedněte tašky na kovový odpad a jsou zde k dispozici propagační materiály ke třídění odpadu.