Hlášení místního rozhlasu - 8. 7. 2020

Vážení občané,

opakovaně si Vás dovolujeme na nutnost třídit odpad vznikající v domácnostech a při stavebních úpravách. Žádáme Vás o třídění odpadu tak, aby ve Vašich popelnicích, nebo pytlích s označením odpadové firmy, nebyl papír, plast, sklo, železo nebo odpad stavebního materiálu, který lze odvést do sběrného dvora do Horažďovic. Máte k dispozici sběrné tašky a počet 13 kontejnerů na odpad v obci by měl být dostatečný. Do popelnic nedávejte trávu z Vašich zahrad, ta patří do kompostéru nebo ji ukládejte do kontejneru Na Drahách. 

Od července 2020 bude firma Marius Pedersen a.s. odpad v popelnicích vážit a podle množství v tunách za II. pololetí roku 2020 se rozhodneme, jaká varianta bude pro naši obec lepší. Nechceme navyšovat poplatek za odpady Vám občanům, ale také máme povinnost hospodařit s prostředky obce hospodárně. Poplatky za likvidaci odpadů se budou zvyšovat a proto je třeba důsledně třídit, aby náklady na svoz komunálního odpadu nenarůstaly. 

Děkujeme Vám, jde i o Vaše peníze.