Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím - 7/2023

Žádost ze dne 4. 10. 2023 a poskytnutá informace ze dne 18. 10. 2023: