Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím - 2/2019

Žádost ze dne 5. 12. 2019 a poskytnutá informace ze dne 10. 12. 2019:

Dne 5. prosince 2019 obdržela obec Slatina doporučený dopis se žádostí, která se týkala místních komunikací. Konkrétní požadavek byl na opravy těchto komunikací za posledních 10 let, dle zaslané tabulky žadatelem.

Odpověď byla odeslána doporučeně dne 10. 12. 2019 s přílohou požadované tabulky.