Návrh závěrečného účtu obce Slatina za rok 2019 a zpráva auditora

Hospodaření obce Slatina se v roce 2019 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 8 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 5.820 009,20 tj. 130,17 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 3.768 267.85 tj. 84,28 % plnění upraveného rozpočtu.


Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.


Dokumenty ke stažení: