Závěrečný účet obce Slatina za rok 2018

Hospodaření obce Slatina se v roce 2018 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 4.927 516,25 tj. 124,51 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 3.181 480.60 tj. 154,84 % plnění upraveného rozpočtu.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení: