Závěrečný účet obce Slatina za rok 2011

Hospodaření obce Slatina se v roce 2011 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 1.798 051,30 tj. 80,4% plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 2.472 349,88 tj. 110,5% upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
daňové příjmy 1.167 100,- 1.290 573,- 1.110 602,08,- 86,1
nedaňové příjmy 673 000,- 774 500,- 515 362,22,- 66,5
přijaté dotace 60 700,- 172 000,- 172 087,- 100,1
CELKEM 1.900 800,- 2.237 070,- 1.798 051,- 80,4

Rozpočtové výdaje

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
běžné výdaje Kč 1.061 800,- 1.871 070,- 2.118 504,31,- 113,2
kapitálové výdaje 839 000,- 366 000,- 353 845,57,- 96,7
CELKEM 1.900 800,- 2.237 070,- 2.472 349,88,- 110,5Obec Slatina nepřijala v roce 2011 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2011 je i zpráva auditora.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ObÚ /výkaz FIN 2-12/.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2011 (PDF, 447kB)
Zpráva auditora (PDF, 2,02MB)