Závěrečný účet obce Slatina za rok 2010

Hospodaření obce Slatina se v roce 2010 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku byly scháleny 5 rozpočtová opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 2 107 098,84 tj. 84,4% plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 2 815 618,75 tj. 114,2% upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
daňové příjmy 1.091 020,- 1.237 520,- 1.143 547,86 92,4
nedaňové příjmy 783 300,- 833 500,- 564 084,98 67,7
kapitálové příjmy 0,- 6 000,- 6 350,- 105,8
přijaté dotace 79 800,- 389 490,- 393 116,- 100,9
CELKEM 1 780 010,- 2.466 510,- 2.107 098,84

100,9

Rozpočtové výdaje

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
běžné výdaje Kč 1.104 120,- 1.616 460,- 1.801 084,75 111,4
kapitálové výdaje 850 000,- 850 050,- 1.014 544,- 119,4
CELKEM 1.954 120,- 2.466 510,- 2.815 618,75 114,2Obec Slatina nepřijala v roce 2010 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2010 je i zpráva auditora.

Na úhradu přečerpání výdajů /opravy cest/ byly použity finanční prostředky z minulých let. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ObÚ /výkaz FIN 2-12/.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2010 (PDF, 459kB)
Zpráva auditora (PDF, 2,68MB)