Obec Slatina zveřejňuje záměr na odkup do majetku obce pozemků 2173 a 2047/30 

Oznámení

Obec Slatina ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr na odkup do majetku obce pozemků 2173 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 30 m2 a 2047/30 travní porost o výměře 33 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Vlnasová Dagmar, č. p. 16, 34101 Slatina, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.186-77/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 15.9.2017.

Související dokumenty:

zamer_odkup_2173_a_2047_30_vlnasovi (144 kB | DOCX)