Obec Slatina zvěřejňuje záměr odprodat z majetku obce pozemek p. p. č. 2047/21

Obec Slatina ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr odprodat z majetku obce p. p. č. 2047/21 o výměře 55 m2 (ostatní plocha) za cenu 12 Kč/m2.

Soubory ke stažení: zamer_obce_slatina_odprodej_pozemek_2047_21_Benedikt (99,3 kB | DOC)