Obec Slatina zveřejňuje záměr odprodeje nemovitosti

Obec Slatina, Slatina 62, 341 01 Horažďovice

Oznámení

Obec Slatina ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr k odprodeji části 1 p. p. č. 2047/19 v k. ú. Slatina u Horažďovic.

Oznámení ke stažení