Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Úplný název povinného subjektu

Obec Slatina - Obecní úřad Slatina

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

3.1 Organizační struktura
Zastupitelstvo a výbory

3.2 Zřizované organizace
SDH Slatina

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa (Sídlo)
Obecní úřad Slatina
Slatina 62
341 01 Slatina

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Slatina
Slatina 62
341 01 Slatina

4.3 Úřední hodiny
Pondělí a středa: 9:00 - 11:00
Pátek: 18:00 - 20:00
V jinou dobu možno po domluvě.

4.4 Telefonní čísla
Telefon (úřad): (+420) 376 514 324
Telefon (starosta): (+420) 724 181 046
Telefon (místostarosta): (+420) 728 455 004
neprovozujeme fax

4.5 Adresa internetových stránek
oficiální: https://www.obec-slatina.eu
oficiální: https://www.facebook.com/obecslatina
oficiální: https://www.youtube.com/user/obecslatina

4.6 Adresa podatelny
Obecní úřad Slatina
Slatina 62
341 01 Slatina

4.7 Elektronická adresa podatelny
ePodatelna
E-mail (podatelna): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail (úřad): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
E-mail (starosta): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 ID datové schránky
km7bia3

5. Případné platby lze poukázat

  • Komerční banka a.s., č.ú.: 30721351/0100 (před platbou prosím kontaktujte Obecní úřad Slatina).
  • Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČO

43313906

7. DIČ

CZ43313906
Obec Slatina je plátcem DPH od 1. 3. 2018

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace (dle zákona 106/1999 Sb.)

10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost, stížnost, podnět či jiné dožádání a dále obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem můžete následujícími způsoby:

  • Osobně na OÚ Slatina na adrese Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 Slatina a to během úředních hodin, každé pondělí a středu od 9:00 - 11:00 a v pátek od 18:00 - 20:00, nebo po předchozí domluvě.
  • Elektronicky pomocí elektronické podatelny.
  • Poštou na adresu Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 Slatina

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Obec Slatina nemá schválený sazebník. Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

Obec Slatina v současné době nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17.1 Výroční zpráva Obecního úřadu Slatina o poskytování informací
17.2 Rozsudky. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
Žádný rozsudek nebyl vydán.
17.3 Výdaje na soudy. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to četně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení. Nejsou evidovány žádné výdaje na soudy.  

Další povinně zveřejňované informace

Další doporučené zákonné informace