Vyvěšeno dne: 8. 10. 2021 / Sejmuto dne:

Veřejná vyhláška - o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Dokumenty ke stažení: