Vyvěšeno dne: 6. 11. 2019 / Sejmuto dne: 22. 11. 2019

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení k vodnímu dílu - Splašková kanalizace a ČOV ve střední části obce 

Související dokumenty:

Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení (1,1 MB | PDF)