Vyvěšeno dne: 14. 1. 2019 / Sejmuto dne: 

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků

na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 2 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)


Dokumenty ke stažení:
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (475 kB | PDF)