Vyvěšeno dne: 31. 8. 2018 / Sejmuto dne:

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňskéhé kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňskéhé kraje (645 kB | PDF)