Vyvěšeno dne: 23.3.2018 / Sejmuto dne:  23.4.2018

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňskéhé kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor regionálního rozvoje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Související dokumenty:
Veřejná vyhláška - o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňskéhé kraje (1,67 MB | PDF)