Panorama - 11/2023

Zprávy ze Slatiny

Zastupitelstvo obce 16. 10. 2023

 • vzalo na vědomí prodloužení termínu dodávky automobilu pro SDH Slatina do 31. 1. 2024
 • schválilo přijetí dotace 280.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na akci "Výměna oken a fasády obecního úřadu“
 • schválilo přijetí dotace 10.000,- Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na akci "Slatinské léto 2023“
 • schválilo "Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“
 • vzalo na vědomí finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku. Financováno z prostředků Evropské unie ve výši 302.008,- Kč
 • podpořilo obce na "Březovém potoce“ v jejich aktivitách, které se týkají "Uložiště jaderného odpadu“
 • schválilo použití zákona č. 128/2023 Sb. o mimořádném odpuštění dluhů pro všechny místní poplatky ve správě Obecního úřadu Slatina
 • neschválilo příspěvek Svazu zdravotně postižených, klub Horažďovice
 • vzalo na vědomí rozpracovanou přípravu kanalizace v obci Slatina
 • schválilo přijetí dotace 100.000,- Kč na "Opravu komunikací ve Slatině“
 • schválilo převod 800.000,- Kč z termínovaného vkladu u Komerční banky na běžný účet vedený Komerční bankou
 • odsouhlasilo cenovou nabídku na provedení elektroinstalace ve skladech obce za 86.222,- Kč včetně DPH. Dále odsouhlasilo cenovou nabídku čtyř nových vitrín včetně doplňků za cenu 23.721,- Kč včetně DPH

Vintířova lavička

Ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeň, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, byla naše obec oslovena, zda by měla zájem o instalaci Vintířovy lavičky. Umístění této lavičky muselo být na pozemku, který je v sousedství "Vintířovy stezky". Svatý Vintíř žil na přelomu 10. a 11. století a byl původem Němec. Po putování Šumavou se nakonec usadil v poustevně na vrchu Březník u Dobré vody. Je charakterizován jako misionář, diplomat a stavitel cest a mostů mezi národy. Jsme rádi, že se nám místo pro lavičku podařilo najít a v říjnu byla převezena na místo. Najdete ji při cestě k rybníku Kutil, ve vršku pod dubem, kde je pěkný výhled na rybník Olšín.

Oprava místní kapličky

V pondělí 6. listopadu 2023 firma STAFIS KT s.r.o. z Pačejova zahájila opravu místní kapličky. Je dokončena oprava omítek, izolace a žulový okapový chodník. Zbývá dokončit nátěr zvoničky, soklu a výměna podlahy. Věříme, že se do konce letošního roku oprava dokončí.

Podzimní brigáda

V sobotu 25. listopadu 2023 byla svolána brigáda na podzimní úklid obce a přípravu vánočního stromku. Uklidilo se listí do přistavených kontejnerů a provedl podzimní ořez větví. Dále se připravil kontejner na ukládání textilu pro rok 2024. Je umístěn v areálu školní zahrady obecního úřadu vedle skladu. O možnosti a způsobu jeho využití budete včas informováni. Celkem přišlo na podzimní úklid obce 16 lidí, kterým patří poděkování za odvedenou práci. Po skončení bylo připraveno malé občerstvení.

Vánoční zamyšlení

Všichni si nejvíce přejeme pohodové a klidné Vánoce. A naše babičky nám vždy přály Vánoce požehnané. Vánoce se v průběhu tisíciletí sice měnily, ale i tak zůstávaly svátečními dny pro všechny, chudé i bohaté. A proto máme dnes k dispozici Vánoc hned několik. Křesťané je slaví jako zrození Ježíše Krista, ateisté jako svátky dárků, ti poslední „pohané“ jako dny omlazení, znovuzrození slunečního božstva. A většina z nás jako svátky rodinné. Každý si vybere zkrátka to, co je mu nejbližší, ale asi pro všechny z nás zůstávají Vánoce těmi nejkrásnějšími svátky celého roku. V dřívějších dobách, které nebyly plné blahobytu a přebytku, ale bylo kouzlo těchto tradic někde jinde. Slavnostní chvíle, které byly spojeny s oslavou svátků, lidé doplňovali přípravou slavnostních pokrmů. Takových, které si jindy dovolit nemohli, proto s jejich přípravou vyčkávali na slavnostní příležitosti. Pro tyto okamžiky si právě šetřili rozinky, cukr a výslednou vánočku si o to více vychutnávali. V dnešní době můžeme mít vánočku kdykoliv. Jedinečnost tohoto pokrmu pozbyla své platnosti a o vánočních svátcích má pro nás spíše symbolický význam. Je dobře, že dnes neřešíme kolik cukru můžeme dát do vánočního cukroví, aby nám ještě nějaký zůstal na vánočku, máme se zkrátka dobře.

A tak mi dovolte, abych Vám čtenářům Panoramy popřála hezké vánoční svátky podle Vašich představ, protože každý si přejeme něco jiného. Ale ty základní věci, jako je především zdraví všech svých blízkých, štěstí a spokojenost v životě potřebujeme všichni. A tak ať se Vám ty letošní Vánoce vydaří a do nového roku jen to dobré.

Ocenění pana Václava Ladmana

U příležitosti 80. narozenin byl panu Václavu Ladmanovi udělen Svazem kameníků a kamenosochařů České republiky z.s. čestný "Cechovní list" za celoživotní práci v oboru kamenictví. Pan Václav Ladman se narodil 5. března 1943 ve Slatině. V roce 1957 nastoupil na učební obor kameník. Každý rok měl 4 měsíce teorie na průmyslové škole v Hořicích v Podkrkonoší. Zbytek roku byl na praxi v lomu ve Slatině. Mimo vojenskou službu v letech 1962-1964 pracoval až do důchodu v místním kamenolomu, dnes Průmysl kamene a.s., Slatina 70. Blahopřejeme k tomuto ocenění.

Poděkování paní Marii Kolářové

Děkujeme paní Marii Kolářové, která od roku 1992 pracovala jako účetní obce za její celoživotní práci pro naši obec. V současné době předává svoje zkušenosti nové účetní, paní Lence Hájkové, za což jí patří také naše poděkování. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, spokojenosti a ať jí radost dělají její děti a hlavně vnoučata. Rádi se s ní budeme i nadále setkávat.

Zpracovala: Marie Šolcová