Hlášení místního rozhlasu - 23. 10. 2023

Vážení občané,

Upozorňujeme Vás na umístění druhého kontejneru na biologický odpad (listí, trávu, odpad ze zahrádek) k nádrži na návsi. Prosíme neodkládejte zde větve, plasty nebo papírové krabice. Na obci můžete dostat tašky na třídění odpadu (papír, plast, sklo, kovy).

Dále máte také v letošním roce možnost kontroly pitné vody ze studen a vrtů. Kontrolu provede Zdravotní ústav Klatovy v úterý 31. října 2023. Cena je 870,- Kč. Pokud máte zájem o prověření jakosti vody, nahlaste se na obecním úřadě do 27. října 2023.

Děkujeme