Vyvěšeno dne: 4. 4. 2019 / Sejmuto dne: 16. 4. 2019

3. zasední Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 26. 3. 2019 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 3. zasedání ZO
 2. schvaluje ověřovatele zápisu Milana Čadu a Lukáše Chaloupku, zapisovatelkou Marii Kolářovou
 3. schvaluje zápis a usnesení ZO ze dne 17.12.2018
 4. schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.476,- Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
 5. schvaluje smlouvu o dílo na svozovou činnost pro Lukáše Chaloupku a Jiřího Renče na dobu neurčitou
 6. schvaluje smlouvu pro správce internetových stránek Petra Vápeníka na dobu neurčitou
 7. schvaluje smlouvu o výkonu činností odborné lesního hospodáře a lesního správce pro Miloslava Burdu na dobu neurčitou
 8. bere na vědomí základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce
 9. schvaluje zakoupení cvičné hasící kádě na náběr vody pro SDH Slatina do výše 12.000,- Kč včetně DPH
 10. schvaluje zakoupení malého traktoru na sekání trávy pro obec Slatina do výše 140.000,- Kč včetně DPH
 11. bere na vědomí dokončení kolaudace „ Komunitního centra Slatina“ a ukončení dotace na KÚ Plzeň
 12. bere na vědomí vítězství v soutěži Zlatý erb a získání finančního daru od Plzeňského kraje ve výši 30.000,- Kč
 13. a) schvaluje nákup celkem 6 zásahových přileb a 1 obleku pro JSDHO Slatina do 60.000,- Kč, včetně DPH, b) schvaluje nutnou výměnu plynového kotle pro budovu OÚ, c) pověřuje starostku obce k podání žádosti dotačního titulu„ Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“ na opravu skladů, d) schvaluje rozpočtové opatření č. 1.


Marie Šolcová
starostka obce

Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: