Vyvěšeno dne: 8. 11. 2018 / Sejmuto dne: 23. 11. 2018

Ustanovující zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konané dne 31. 10. 2018 od 19:00 hodin v prostorách OÚ Slatina


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.

U S N E S E N Í

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Kandra a Romana Machovce a jako zapisovatelku Mgr. Jarmilu Pastejříkovou
 2. schvaluje program ustanovujícího zasedání
 3. schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty obce
 4. volí starostku obce Marii Šolcovou
 5. volí místostarostou obce Milana Čadu
 6. zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
 7. volí předsedou finančního výboru Martina Chaloupku
 8. volí předsedou kontrolního výboru Jiřího Renče
 9. volí členem finančního výboru Pavla Kandra a Václava Vodičku a členy kontrolního výboru Lukáše Chaloupku a Romana Machovce
 10. schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a místostarostovi obce od 1.11.2018
 11. bere na vědomí rezignaci na funkci člena zastupitelstva paní Jaroslavy Chalupné

Marie Šolcová
starostka obce

Dokumenty ke stažení: usneseni_zo_31102018 (110 kB | PDF)