Výroční zpráva

dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předmětem výroční právy je souhrnná evidence žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace, které byly v jednotlivých letech Obcí Slatina vyřizovány.

2018:

 1. počet podaných žádostí o dotace: 1
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím: 0

V průběhu roku 2018 neobdržela obec Slatina žádnou žádost o poskytnutí informace. Proti obci Slatina nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona.

Zveřejněno: 15. 1. 2019

2017:

 1. počet podaných žádostí o dotace: 1
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím: 0

V průběhu roku 2017 poskytl Obecní úřad Slatina odpověď na 1 žádost doručenou prostřednictvím elektronické podatelny. Jednalo se o dotaz fyzické osoby. Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky a řadou dalších způsobů. Proti obci Slatina nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona.

Zveřejněno: 12. 1. 2018

2016:

 1. počet podaných žádostí o dotace: 1
 2. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 3. opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 4. výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím bez uvádění osobních údajů: 0
 5. další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím: 0

V průběhu roku 2016 poskytl Obecní úřad Slatina odpověď na 1 žádost doručenou prostřednictvím datové schránky. Jednalo se o dotaz obchodní společnosti. Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky a řadou dalších způsobů. Proti obci Slatina nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona.

Zveřejněno: 4. 1. 2017