Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím - 1/2017

Žádost ze dne 24.9.2017:

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součást ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám a zpřístupnění následujících informací:

  • seznam všech bankovních účtů územního celku včetně jejich čísel
  • počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2014 do 31. července 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Poskytnutí informace ze dne 28.9.2017

Obec Slatina k Vaší žádosti o poskytnutí informace sděluje, že neuzavřela žádnou darovací smlouvu dle zák. č. 89/2012 Sb., kde by byla na straně dárce. Obec Slatina vlastní 2 aktivní bankovní účty, vedené Komerční bankou, a to č. 30721351/0100 a ČNB 94-9113351/0710.