Vyvěšeno dne: 6. 6. 2022 / Sejmuto dne:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2022

Hospodaření obce Slatina se v roce 2022 řídilo schodkovým rozpočtem ve výši 1 662 800,00 Kč. Schodek byl kryt finančními prostředky minulých let. V průběhu roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření, schválených v ZO.

Skutečné příjmy činily Kč 9.088 568,57 tj. 149,32 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 8.990 529.01 tj. 113,01 % plnění upraveného rozpočtu.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení: