Vyvěšeno dne: 6. 6. 2022 / Sejmuto dne:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2021

Hospodaření obce Slatina se v roce 2021 řídilo schodkovým rozpočtem ve výši 1 520 000,00 Kč. Schodek byl kryt finančními prostředky minulých let. V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření, schválených v ZO.

Skutečné příjmy činily Kč 4.666 059,73 tj. 116,09 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 3.994 002.95 tj. 76,59 % plnění upraveného rozpočtu.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení: