Vyvěšeno dne: 26. 2. 2023 / Sejmuto dne: 6. 3. 2023 

Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  6. 3. 2023 od 19:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Volba návrhové komise

 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 4. Schválení usnesení a zápisu ze dne 12. prosince 2022 

 5. Rozpočtová opatření RO/2022/11   

 6. Žádost o dotaci Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

 7. Dotace PSOV PK 2023 – ÚZEMNÍ PLÁNY   

 8. Dotace z programu MZE 129 662-23 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2023 - KAPLIČKA

 9. Dotace PSOV PK 2023 – OPRAVA KOMUNIKACÍ  

 10. Dotace Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2023 – SLATINSKÉ LÉTO 2023

 11. Dotace PK „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“ – SKLADY

 12. Různé

 13. Diskuze 

 14. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: