Vyvěšeno dne: 4. 12. 2022 / Sejmuto dne: 12. 12. 2022

Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  12. 12. 2022 od 19:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Projednání návrhu rozpočtu DSO Radina na rok 2023
 5. Rozpočtové opatření RO/2022/008
 6. Návrh rozpočtu obce Slatina na rok 2023
 7. Územní plán obce Slatina
 8. Změna smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s. na rok 2023
 9. Smlouvy o dílo na zimní údržbu místních komunikací
 10. Žádost o stavební parcelu
 11. Dotace na rok 2023
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: