Vyvěšeno dne: 13. 10. 2022 / Sejmuto dne: 21. 10. 2022

Informace o konání ustanovujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného dosavadní starostkou obce Marií Šolcovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina, č.p. 62

Datum a čas konání:  21. října 2022 v 19:30 h.

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

  2. Schválení programu

  3. Volba starosty a místostarosty - a) určení počtu místostarostů, b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění (§ 71 písm. a) zákona o obcích, c) určení způsobu volby starosty a místostarosty, d) volba starosty, e) volba místostarosty

  4. Zřízení finančního a kontrolního výboru na volební období 2022-2026 - a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, b) volba předsedy finančního výboru, c) volba předsedy kontrolního výboru, d) volba členů finančního výboru, e) volba členů kontrolního výboru

  5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ( § 72 odst. 2, zákona o obcích)

  6. Rozpočtová opatření

  7. Výzva k podání cenové nabídky Slatina – Dopravní automobil pro SDH – změna termínu dodání

  8. Diskuse

  9. Usnesení a závěr

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Ve Slatině 13. 10. 2022

Marie Šolcová
dosavadní starostka obce


Dokumenty ke stažení: