Vyvěšeno dne: 20. 2. 2022 / Sejmuto dne: 29. 2. 2022

Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  28. 2. 2022 od 19:00 h.

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Volba návrhové komise
 3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Zápis a kontrola usnesení ze dne 8. prosince 2021 
 5. Rozpočtová opatření RO/2021/009
 6. Smlouva o zřízení služebnosti na stavbu RVDSL9910_CP_HORA42_NDN s CETIN, a.s., Praha
 7. Žádost o dotaci na zajištění provozu sociálních lůžek Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
 8. Žádost o dotaci na pečovatelskou službu Charita Horažďovice, Horažďovice 1061
 9. Mikrogranty PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2022 - Slatinské léto 2022
 10. Sazebník úhrad – poskytování informací
 11. Finanční příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2022 PK
 12. Žádost o dotaci PSOV PK: Výměna oken a oprava fasády obecního úřadu – schválení rozpočtu
 13. Žádost o dotaci „Podpora jednotek SDH obcí Plzeňského kraje v roce 2022“ a dotace od Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR
 14. Různé
 15. Diskuze
 16. Usnesení a závěr

 

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: