Vyvěšeno dne: 8. 12. 2019 / Sejmuto dne: 16. 12. 2019

Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  16. 12. 2019 od 19:00 h.


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 31. října 2019
 4. Návrh rozpočtu obce Slatina na rok 2020
 5. Nový ceník služeb firmy Marius Pedersen a.s., Hradec Králové
 6. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – ČEVAK a.s., České Budějovice
 7. DSO Radina – rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022
 8. OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2019
 9. Jmenování členů inventarizační komise
 10. DSO Horažďovicko – rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2022
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Usnesení a závěr

Slatina 8. prosince 2019

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: program_16122019 (257 kB | PDF)