Vyvěšeno dne: 23. 10. 2019 / Sejmuto dne: 31. 10. 2019

Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

Obecní úřad Slatina informuje o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Slatina, svolaného starostkou obce Marií Šolcovou, v souladu s ustanovením § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad Slatina

Datum a čas konání:  23. 10. 2019 od 19:00 h.


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 03. 09. 2019
 4. Rozpočtová opatření č. 6
 5. Rozpočtová opatření č. 7
 6. Žádost o uzavření smlouvy o dílo na zimní údržbu obce
 7. Projednání kupní smlouvy – stolní hra
 8. Projednání smlouvy o náhradě za strpění a užívání vodního díla
 9. Projednání nabídky navýšení nájemného VOD Svéradice
 10. Bezpečný router – smlouva o výpůjčce
 11. Projednání nabídky na zpracování „ Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“
 12. Různé
 13. Diskuse
 14. Usnesení a závěr

Slatina 23. října 2019

Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: program_31102019 (257 kB | PDF)