Vyvěšeno dne: 9. 12. 2018 / Sejmuto dne: 17. 12. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 17. 12. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina


Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 31.10.2018
 4. Čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření roku 2018
 5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2019
 6. Rozpočtový výhled rok 2020 – 2021
 7. Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO Horažďovicko
 8. Návrh rozpočtu na rok 2019 DSO Radina
 9. Poskytnutí dotace DSO Horažďovice - pojízdná prodejna
 10. Poskytnutí dotace Oblastní charitě na zajištění pečovatelské služby v roce 2019
 11. Stanovení  výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 01.01.2019
 12. Jmenování členů inventarizační komise
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Usnesení a závěr


Marie Šolcová
starostka


Dokumenty ke stažení:
Program jednání zastupitelstva - 17122018 (116 kB | PDF)