Vyvěšeno dne: 22. 10. 2018 / Sejmuto dne: 31. 10. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 31. 10. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina

Program:

  1. Určení ověřovatelů zápisu(§95 odst. 1zákona o obcích) a zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Volba starosty a místostarosty
    1. určení způsobu volby starosty a místostarosty
    2. volba starosty
    3. volba místostarosty
  4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
    1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
    2. volba předsedy finančního výboru
    3. volba předsedy kontrolního výboru
    4. volba členů finančního výboru
    5. volba členů kontrolního výboru
  5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněních členů zastupitelstva pro rok 2018
  6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib

Milan Čada
starosta