Vyvěšeno dne: 22. 10. 2018 / Sejmuto dne: 31. 10. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 31. 10. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina

Program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu(§95 odst. 1zákona o obcích) a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
  1. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  2. volba starosty
  3. volba místostarosty
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. volba předsedy finančního výboru
  3. volba předsedy kontrolního výboru
  4. volba členů finančního výboru
  5. volba členů kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněních členů zastupitelstva pro rok 2018
 6. Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib

Milan Čada
starosta