Vyvěšeno dne: 7. 9. 2018 / Sejmuto dne: 17. 9. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 17. 9. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina

Program:

 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení programu
 2. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 16. července 2018
 3. Odsouhlasení nově vypracované vyhlášky č. 3/2018 týkající se odpadového hospodářství v obci
 4. Odsouhlasení nově vypracované vyhlášky č. 4/2018 týkající se poplatků za odpady v obci
 5. Odsouhlasení Rozpočtových změn
 6. Přijetí sponzorského daru zastupitelstvem
 7. Projednání žádosti o prodej pozemku č. 2116/1 cca 29m2
 8. Projednání výroby informačních cedulí ze spolku „Prácheňsko“
 9. Odsouhlasení revokace původního znění „usnesení“ týkajícího se Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017 vyplývajícího ze Zápisu č. 3/2018 ze dne 8. 6. 2018, bod č. 2
 10. Přijetí nového znění „usnesení“ týkajícího se Závěrečného účtu a Protokolu o schválení účetní uzávěrky obce Slatina za rok 2017 vyplývajícího ze Zápisu č. 3/2018 ze dne 8. 6. 2018, bod č. 2
 11. Diskuse
 12. Závěr

Milan Čada
starosta