Vyvěšeno dne: 9.6.2018 / Sejmuto dne: 17. 6. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 17. 6. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina

Program:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  3. Schválení zápisu a kontrola usnesení ze dne 8. 6. 2018
  4. Volba starosty a místostarosty
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Závěr

Jaroslava Chalupná
pověřená výkonem pravomoci starosty