Vyvěšeno dne: 30.1.2018 / Sejmuto dne:  8. 2. 2018

Program jednání zastupitelstva obce Slatina

Dne 7. 2. 2018 od 19:00 v budově OÚ Slatina

  1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Projednání pořízení hasičské stříkačky
  3. Diskuse
  4. Závěr

Václav Vachuška
starosta obce