Vyvěšeno dne: 4. 5. 2022 / Sejmuto dne: 23. 5. 2022

Obec Slatina zveřejňuje oznámení o odprodeji z majetku obce pozemku p.č. 2116/1

Ke stažení: