Obec Slatina zveřejňuje záměr odprodat z majetku obce pozemky 2116/22 a 2116/23

Oznámení

Obec Slatina ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr odprodat z majetku obce pozemek p.č. 2116/22 ostatní ploch/jiná plocha o výměře 70 m2 a pozemek p.č. 2116/23 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 8 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906, podle geometrického plánu zpracovaného pod č.188-80/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 23.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-815/2017-404 ze dne 30.8.2017 za cenu 12 Kč/m2.

Související dokumenty:

zamer_obce_slatina_odprodej_pozemek_2116_22_a_2116_23_benedikt (482 kB | DOCX)