Obec Slatina zvěřejňuje záměr na směnu pozemků 2116/25 a 2116/24 za 9/3, 9/4 a 9/2


Obec Slatina ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr na směnu pozemků 2116/25 vodní plocha/nádrž umělá o výměře 42 m2 a 2116/24 ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 1 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví Obec Slatina, Slatina 62, 34101, IČ: 43313906 za pozemky 9/3 zahrada o výměře 8 m2, 9/4 zahrada o výměře 7 m2 a 9/2 zahrada o výměře 64 m2 vše v k.ú. Slatina u Horažďovic ve vlastnictví FARMA LOUŽNÁ s.r.o., Loužná 51, 34 201, IČ: 29094577, podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 185-76/2017 Bc. Michalem Šedivým ze dne 3.8.2017 a potvrzeného KÚ pro Plzeňský kraj, KP Klatovy PGP-737/2017-404 ze dne 11.8.2017.katastrální mapa Slatina