Obec Slatina zvěřejňuje záměr odprodeje pozemku z majetku obce

Obec Slatina ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr odprodat z majetku obce p. p. č. 2047/29 o výměře 16 m2 (ostatní plocha) podle geometrického plánu zpracovaného pod č. 177-63/2016 Bc. Michalem Šedivým ze dne 7.9.2016 v k.ú. Slatina u Horažďovic, za cenu 12 Kč/m2.

Soubory ke stažení: zamer-odprodeje-pozemku-2047 (72 kB | DOC)