Vyvěšeno dne: 19. 10. 2019 / Sejmuto dne: 9. 12. 2019 

Návrh rozpočtu DSO Radina pro rok 2020 a výhled pro rok 2021 a 2022

Svazek obcí Radina, Velký Bor 71, 341 01 Horažďovice, IČO: 68818335

Příjmy
Členské příspěvky 13.500,- Kč
Úroky 499,- Kč
Nájem plynovodu   1,- Kč
  14.000,- Kč

Výdaje
Pohoštění 2.500,- Kč
Služby (aktualizace PC programu + GDPR) 7.300,- Kč
Poplatky bance   2.200,- Kč
Odměna účetní 5.000,- Kč
  17.000,- Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový. Rozdíl bude hrazen z přebytku hospodaření minulých let.   

Dokumenty ke stažení: