Vyvěšeno dne: 8. 5. 2019 / Sejmuto dne: 26. 5. 2019

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Starostka obce Slatina podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně  některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
    1. v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin
    2. v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin
  2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu  je: budova Obecního úřadu Slatina, čp. 62
  3. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,  cestovním průkazem České republiky) nebo totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie.
  4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Slatině 8. května 2019                                   

Marie Šolcová
starostka obce

Dokumenty ke stažení: