Vyvěšeno dne: 8. 6. 2018 / Sejmuto dne:

Změny ve vedení obce

Na schůzi zastupitelstva obce Slatina konaného dne 8. 6. 2018 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, rezignovali na své funkce dosavadní starosta ing. Václav Vachuška a místostarosta pan Václav Ladman.

Zastupitelstvo obce následně pověřilo výkonem pravomoci starosty Jaroslavu Chalupnou a to do doby zvolení nového vedení obce.