Vyvěšeno dne: 18. 4. 2018 / Sejmuto dne: 18. 7. 2018

Průvodní dopis ke zveřejnění oznámení o zamýšleném převodu a oznámení o zamýšleném převodu

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

dovolujeme si Vás informovat o Oznámení o zamýšleném převodu pozemků dle §20 zákona č. 503/2012 Sb., v k. ú. Slatina u Horažďovic.

Zároveň Vás žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Vašeho úřadu, a to v termínu od 18. 4. 2018 – 18. 7. 2018.

Po ukončení tohoto termínu Vás žádáme o vrácení seznamu pozemků včetně stvrzení data vyvěšení a sejmutí, s podpisem oprávněného zástupce obce (města), opatřené razítkem a to buď konvertované dokumenty včetně ověřovací doložky datovou schránkou, nebo v listinné podobě zpět na adresu Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, náměstí Gen. Píky 8, 326 00 Plzeň.

Tímto oznámením jsou vyhlášeny pozemky, ke kterým nebyl dohledán nabývací titul k přechodu na stát. Případný vlastník pozemku má právo během lhůty 18. 4. 2018 – 18. 7. 2018 vznést námitku k zamýšlenému převodu a doložit listinnými doklady své vlastnictví.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem
...................................................................
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
vedoucí oddělení převodu majetku státu
Ing. Michal Dolejší

Příloha: Oznámení o zamýšleném převodu a Text k oznámení

Dokumenty ke stažení:
oznameni_o_zamyslenem_prevodu (162 kB | PDF)
pruvodni_dopis_k_oznameni_o_zamyslenem_prevodu (620 kB | PDF)