Vyvěšeno dne: 7.12.2017 / Sejmuto dne:  21.12.2017

Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2018

schválený valnou hromadou svazku na zasedání dne 30. listopadu 2017 je zveřejněn v elektronické podobě http://www.dsohorazdovicko.cz, do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Obecním úřadu Chanovice, Chanovice 36, 341 01 Horažďovice v úředních hodinách a kanceláři Dobrovolného svazku obcí, Mayerova 1067, 341 01 Horažďovice od 7:00 do 14:30.