Vytisknout
Nadřazená kategorie: Úřední deska
Kategorie: Oznámení, upozornění, pozvánky

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko pro rok 2018 a výhled pro rok 2019 a 2020

Příjmy
0000 Členské příspěvky (odhad podle roku 2017) 115 000 Kč
0000 Příspěvek od SMO dle smlouvy 1 029 564 Kč
    1 144 564 Kč

Výdaje
3900 Poštovné, cestovné, bankovní poplatky, ostatní 115 000 Kč
3900 Mzdové náklady - projekt SMO 1 029 564 Kč
3900 Neinvestiční rezerva 600 000 Kč
    1 744 564 Kč

Financování
8115 Financování (změny stavu bankovních účtů) 600 000 Kč

Související dokumenty:

Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko pro rok 2018 a výhled pro rok 2019 a 2020 (1 MB | PDF)