Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2016 a zpráva auditora

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje plnění rozpočtových příjmů a výdajů v platném členění podle rozpočtové skladby a podle dalších finančních operací. Rozpočet DSO Horažďovicko na rok 2016 byl schválen valnou hromadou dne 7.4.2016 a v průběhu roku byl upraven třemi rozpočtovými změnami, schválenými valnou hromadou DSO.  

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Dokumenty ke stažení:
Návrh závěrečného účtu DSO Horažďovicko za rok 2016 (144 kB | JPG)
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření DSO Horažďovicko (1,04 Mb | PDF)